Projekt pn. „Stworzenie internetowej platformy do świadczenia usług w zakresie zautomatyzowanego backup-opwania danych oraz ich odzyskiwania” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 PO IG.